O związku

Związek ZNDF został powołany w celu wypracowania zasad, wzorców oraz podstawowych standardów doradztwa finansowego.

Organizację tworzą doradcy działający w pełni autonomicznie, niepowiązani kapitałowo z żadnymi instytucjami finansowymi których produkty oferują i nie posiadający zakazu konkurencji z żadną z firm czy instytucji finansowych, z którymi współpracują lub której są pracownikami.

Dbając o wysokie standardy obsługi Klienta oraz edukację w zakresie doradztwa finansowego ZNDF pragnie chronić interesy Klientów oraz przeciwdziałać stosowaniu nieuczciwych praktyk.

Klient wybierający usługi doradcy zrzeszonego w ZNDF ma gwarancję, że doradca zobowiązany jest do  przestrzegania  standardów obowiązujących w związku oraz posiada rekomendację członków ZNDF dla swojej działalności.W stosownych przypadkach naruszajacych prawa i interesy Klienta stowarzyszenie udostępnia procedury umożliwiające złożenie skargi na doradcę należącego do ZNDF.

Będąc niezależni możemy wspólnie dbać o przestrzeganie zasad etyki zawodowej przez członków ZNDF i realizować swoje cele poprzez działania statutowe.

 

Członkowie ZNDF przy wykonywaniu czynności pośrednictwa finansowego kierują się poniższymi zasadami: 

  1. Obiektywne doradztwo. Doradca zapewnia w pełni niezależne usługi doradcze, kierując się wyłącznie korzyściami klienta.
  2. Wiedza. Doradca posiada wysokie kwalifikacje zawodowe oraz stale uczestniczy w szkoleniach podnoszących ich poziom.
  3. Rzetelność w obsłudze. Doradca przygotowuje ofertę kredytową w sposób rzetelny i obiektywny kierując się wyłącznie dobrem Klienta działając zgodnie z zasadami  obowiązującymi w ZNDF.
  4. Poufność. Wszelkie informacje pozyskiwane od klienta są wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania czynności pośrednictwa.
  5. Profesjolanlizm. Doradca działa w sposób profesjonalny i kieruje się zasadami uczciwej konkurencji wobec uczestników całego rynku kredytowego.
  6. Edukacja .Doradca upowszechnia stosowanie niniejszych zasad etyki zawodowej oraz przeciwdziała stosowaniu nieuczciwych praktyk.